O projekcie

Projekt „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 r. realizowany jest na podstawie umowy grantowej nr PLBU.01.01.00-20-0368/17-00 z dnia 03.01.2018 r.

Jego realizację rozpoczęto w marcu 2019 roku, a zakończenie planowane jest na marzec 2022 roku.
Okres realizacji projektu i jego działań to 24 miesiące, a kolejne 3 miesiące to rozliczenie formalno-finansowe projektu – łącznie 27 miesięcy.

Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 139 254,66 euro

Przyznane dofinansowanie: 1 925 329,19 euro

Wartość projektu w mieście Sokółka: 907 871,30 euro

Przyznane dofinansowanie dla Gminy Sokółka: 817 084,17 euro

Wkład własny: 90 787,13 euro

Wartość projektu w mieście Grodno: 1 231 383,36 euro

Przyznane dofinansowanie dla Partnerów 1 i 2 z Grodna: 1 108 245,02 euro

Wkład własny: 123 138,34 euro

Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój turystyki oraz zwiększenie oferty turystycznej Sokólszczyzny i Grodzieńszczyzny oraz promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obu miast.
Grupę docelową w projekcie stanowią mieszkańcy terenów przygranicznych Sokółki i Grodna biorący udział w konferencjach, wystawach, warsztatach, rajdach rowerowych, w tym młodzież szkolna, artyści malarze, turyści krajowi i zagraniczni preferujący aktywne formy wypoczynku.

 

Skip to content