Obiekty kultu religijnego

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Antoniego Padewskiego

ul. Grodzieńska 47

Świątynia w stylu klasycystycznym pochodzi z pierwszej połowy XIX w., Początkowo była to świątynia trzynawowa w pierwszych latach XX wieku dobudowano dwie boczne nawy. Od 2008 roku sokólska świątynie słynie z uznanego przez Kościół wydarzenia eucharystycznego zwanego „Cudem w Sokółce”.
W 2009 roku świątynia podniesiona została do rangi kolegiaty, a od marca 2017 roku funkcjonuje jako sanktuarium.

Msze święte:
Niedziela:
6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 18:00
Sobota:
6:30, 7:15 i 18:00 (po mszy Wieczór Uwielbienia zakończony Apelem Jasnogórskim o 21:00)
Dni powszednie: 6:30, 7:15, 15:00 (w kaplicy Najświętszego Sakramentu) i 18:00;

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

ul. Jana Pawła II 5

Ceglany kościół na planie centralnym nawiązuje do architektury ekspresyjnej, w jej prowincjonalnym wydaniu. Parafia erygowana została w 1987 roku.
Niemal całkowicie wykończony kościół konsekrował 10 października 1993 r. abp Stanisław Szymecki.
W kolejnych latach trwało dalsze wyposażanie wnętrza świątyni. W trakcie budowy kościoła wzniesiono także plebanię.

Msze święte:

Niedziela:  07:00 09:00 11:00 17:00

Dni powszednie:  07:00 17:00

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

ul. Ogrodowa 35

Parafię erygowano 1 grudnia 2002 r.
Projekt murowanej świątyni parafialnej wykonali inż. arch. Karol Skupień
i inż. arch. Tomasz Jacyniewicz.

Msze święte: 

Niedziela:

08:00 10:00 12:00 19:30

Dni powszednie:

07:00 18:00

 

Parafia prawosławna
św. Aleksandra Newskiego

ul. Piłsudskiego 4

Świątynia w stylu rosyjsko-bizantyjskim na planie krzyża
z zaokrąglonymi końcami, orientowana na wschód, powstała w latach 50-tych XIX wieku. W głównej części budynku znajdują się bogato zdobione drzwi główne zwane „carskimi wrotami”, zaś po bokach ikonostasu malownicze kioty – płytkie drewniane szafki
z ikonami.

W 2003 cerkiew otrzymała z petersburskiej Ławry Aleksandra Newskiego cząsteczkę relikwii patrona świątyni.

W 2009 i 2010 cerkiew w Sokółce otrzymała
w internetowym plebiscycie tytuł Perły
w Koronie Podlasia.

Nabożeństwa:

Środa:
Akatyst o godz. 18.00*

Sobota:
Boska Liturgia ze wspomnieniem zmarłych o godz. 8.00
Całonocne Czuwanie o godz. 18.00*

Niedziela:
Boska Liturgia o godz. 9.00
Wieczernia, Akatyst o godz. 18.00*

Dni świąteczne:
Boska Liturgia o godz. 9.00
w przeddzień święta Wieczernia o godz. 18.00*

* w okresie jesienno-zimowym wieczorne nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 17.00

Meczet w Bohonikach gm. Sokółka

Meczet

Usytuowana pośrodku wsi zabytkowa świątynia muzułmańska pochodzi z końca XIX w. Jest czynnym miejscem modlitw, opiekuje się nim Muzułmańska

Gmina Wyznaniowa w Bohonikach. Meczet zorientowany jest na południowy-wschód, w kierunku Mekki. Budynek zbudowany został na planie prostokąta z zakończoną kopułą ze złoconym półksiężycem. Składa się z trzech części: mały przedsionek, gdzie wierni zostawiają obuwie, oraz sale modlitewne – większa męska i mniejsza kobiecej. W ścianie działowej pomiędzy tymi salami znajduje się ażurowy prześwit. Od południowej strony znajduje się mała dobudówka – tzw. mihrab, wskazujący kierunek Mekki. Cmentarz muzułmański (mizar) znajduje się na końcu wsi. W 2012 roku, podobnie jak meczet w Kruszynianach, meczet w Bohonikach został uznany za Pomnik Historii Polski. Od 2019 roku Bohoniki wraz ze strefą widokową wokół mizaru oraz meczetem tworzą Park Kulturowy. Jest to pierwsza na Podlasiu tego typu forma ochrony dziedzictwa kulturowego.

Oprowadzanie po meczecie od maja każdego dnia w godzinach 8:00 – 20:00
Zgłaszanie wycieczek – telefon 667 037 691 – możliwość zamówienia posiłku tatarskiego
Opłata za cegiełki:
100 zł – autokar dorosłych
70 zł – autokar dzieci
5 zł – indywidualnie osoba dorosła
3 zł – indywidualnie dziecko
Skip to content