Zabytki miasta

 • Kamienica „Tyzenhauza” przy ul. Piłsudskiego 1 – Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce
 • Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego przy ul. Plac Kościuszki
 • Zespół domów przy ul. Plac Kościuszki 26
 • Skwer porucznika Władysława Borysiewicza przy Placu Kościuszki
 • Głaz upamiętniający 300 lat osadnictwa tatarskiego park przy Placu Kościuszki
 • Pomnik „Wolności” między ul. Białostocką i 3-go Maja
 • Pomnik Wielokulturowej Sokółki na rogu ul. Piłsudskiego i Wróblewskiego
 • Pomnik Józefa Piłsudskiego w parku miejskim na ul. Piłsudskiego
 • Pomnik „400 lat miasta Sokółka” przed urzędem miejskim
 • Plebania prawosławna przy ul. Piłsudskiego 6
 • Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego przy ul. Grodzieńskiej
 • Budynek bramy kościelnej przy ul. Grodzieńskiej
 • Plebania „stara” przy ul. Grodzieńskiej
 • Plebania „nowa” przy ul. Grodzieńskiej
 • Pomnik Sokoła w parku przy ul. Grodzieńskiej i Bohaterów Monte Cassino
 • Kaplica pw. św. Pawły Męczennicy przy ul. Mariańskiej 53
 • Kaplica dziękczynna na rogu ul. Grodzieńskiej i Kresowej
 • Cmentarz parafialny rzymskokatolicki przy ul. Mickiewicza
 • Cmentarz parafialny prawosławny przy ul. Mariańskiej
 • Cmentarz Żydowski przy ul. Malmeda
 • Cmentarz żołnierzy radzieckich przy ul. Mariańskiej
 • Skwer księdza dziekana Tadeusza Kalinowskiego między ul. Białostocką, a 3-go Maja
 • Zabytkowa pierzeja ulicy Białostockiej
 • Pomnik na cmentarzu żołnierzy radzieckich
 • Pomnik dla żeglarzy Ejsmont
 • Ławka Tyzenhauza
Skip to content