Turystycznie do Grodna

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowa regulacja dotycząca ruchu bezwizowego w celach turystycznych na Białoruś. Strefa bezwizowa oprócz podróżnych przybyłych przez port lotniczy Mińsk objęła również Park „Kanał Augustowski” i przyległe do niego tereny Grodna i rejonu grodzieńskiego oraz strefę rekreacyjno-turystyczną „Brześć”.

Wystarczy mieć ważny paszport, wykupioną polisę ubezpieczeniową, środki pieniężne w wysokości 54 BYN na każdy dzień pobytu (ok. 24 EUR) oraz dokument umożliwiający zwiedzanie strefy Brześć – Grodno. Na Białorusi przy korzystaniu z turystycznego ruchu bezwizowego można przebywać do 15 dni na terytorium strefy Brześć – Grodno, Samodzielnie formalności można zorganizować korzystając ze strony https://grodnovisafree.grsu.by/ lub posiłkować się miejscowym biurem podróży: Biuro Podróży „Beta” mieszczącym się przy ul. 1 Maja 3, tel. 505 117 356 lub 533 419 283 www.biurobeta.com

Skip to content