W okolicy

Bohoniki

Wieś położona w gminie Sokółka, w której znajduje się zabytkowa świątynia muzułmańska – meczet. Budowla pochodzi z końca XIX w. Jest czynnym miejscem modlitw, opiekuje się nim Muzułmańska Gmina Wyznaniowa. Mizar – cmentarz muzułmański znajduje się na końcu wsi.

Od 2012 roku, meczet w Bohonikach uznany został za Pomnik Historii Polski.

Od 2019 roku Bohoniki wraz ze strefą widokową wokół mizaru oraz meczetem tworzą Park Kulturowy. Jest to pierwsza na Podlasiu tego typu forma ochrony dziedzictwa kulturowego.

Oprowadzanie po meczecie od maja każdego dnia w godzinach 8:00 – 20:00

Zgłaszanie wycieczek – telefon 667 037 691 – możliwość zamówienia posiłku tatarskiego. Specjały tatarskie w Bohonikach serwuje „Zajazd u Mahmeda”.

Kruszyniany

We wsi znajduje się jeden z dwóch na Podlasiu drewnianych meczetów. Obecna świątynia pochodzi z końca XVIII wieku, i mieści się w pobliżu mizaru – cmentarza muzułmańskiego.

Zielony meczet orientowany jest na wschód (w stronę Mekki) zbudowany na planie prostokąta z trzema wieżyczkami zwieńczonymi półksiężycami.

Zwiedzanie meczetu możliwe jest przez cały rok . Od maja do końca września w godzinach od 9.00 do 19.00, w pozostałych miesiącach przyjazd należy ustalić telefonicznie pod numerem 502 543 871.

W Kruszynianach znajduje się również Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej

Na miejscu można także spróbować specjałów kuchni tatarskiej w Restauracji „Tatarska Jurta”

Izba Tkactwa Dwuosnowowego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie.

ul. Białostockiej 14 A, znajdują się tam zbiory dywanów dwuosnowowych oraz akcesoria do ich wykonania.

Czynna: wtorki i czwartki w godz. 10.00-15.30.

Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt: tel. 85 72 16 043, e-mail: goksit.janow@gmail.com.

Park Kulturowo Edukacyjny Korycin-Milewszczyzna.

Z trasy krajowej nr 8 (Białystok-Korycin) należy skręcić na miejscowość Rudka by trafić do Milewszczyzny. Grodzisko znajdujące się w tym miejscu, powstało w X wieku i funkcjonowało do XII. Obiekty na terenie utworzonego parku kulturowego zostały dostosowywane do samodzielnego zwiedzania, stąd znajdziemy tu dużą ilość urządzeń multimedialnych, tablic informacyjnych w językach: polskim, angielskim, rosyjskim oraz alfabetem braille’a.

5.Izba Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, mieści się w Suchowoli na ul. Plac Kościuszki 3a, przy kościele, na rogu między ul. Świętojańską a ul. Sportową, poświęcona kapłanowi.

Zwiedzanie Izby możliwe jest po uprzednim kontakcie z kancelarią parafialną (tel. 85 7124 128 lub 605 237 607, kancelaria czynna w dni powszednie w godz. 7.00-8.00 i 16.30-17.30).

Centrum Trzech Kultur w Suchowoli

pl. Kościuszki 14, kontakt w sprawie zwiedzania: tel. 607 970 213.

Na piętrze CTK zorganizowane zostały sale wystawowe poświęcone kulturze polskiej, żydowskiej i tatarskiej. W budynku znajduje się również punkt informacji turystycznej oraz poczekalnia dla pasażerów autobusów.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego,

z siedzibą dyrekcji w Białym Dworku w Supraślu, został powołany do istnienia w 1988 roku. Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego (pow. 744,47 km2) i jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Największe walory Puszczy Knyszyńskiej to drzewostany, dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna. Cechy charakterystyczne puszczy to także: urozmaicona rzeźba terenu, liczne źródliska, interesujące zespoły roślinne oraz bogaty świat ptaków. Na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej znajdują się przygotowane i dobrze oznaczone liczne szlaki turystyczne

Arboretum w Kopnej Górze im. Powstańców 1863 r. w Nadleśnictwie

Supraśl ul. Podsupraśl 8, 16 – 030 Supraśl. Powstało w 1988 r., jest to rodzaj ogrodu botanicznego z parkiem leśnym o powierzchni ok. 26 ha, pełniącego funkcje edukacyjne. Wejście na teren Arboretum jest bezpłatne. Ogród dostępny jest w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 9.00-19.00 we wszystkie dni tygodnia.

Małe Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej.

Wystawę można obejrzeć po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (kontakt w godzinach od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku pod numerem +48 782 620 848. Obok arboretum (przy trasie na Supraśl) znajduje się cmentarz Powstańców Listopadowych. W 2013 r. spoczęły tu szczątki powstańców, którzy zginęli w bitwie pod Sokołdą 7 lipca 1931 r.

Silvarium w Poczopku.

Jest to park edukacyjno-tematyczny, zorganizowany przez Nadleśnictwo w Krynkach. Oferuje między innymi spacer leśną tropinką, czyli poszukiwanie śladów zwierząt, sowią chatę (woliery z ptakami nocnymi), ptasi domek, park monolitów, ścieżki edukacyjne, nietypowe atrakcje jak zegar słoneczny, pionowy łańcuch, niezwykłe rzeźby itp.. Do dyspozycji turystów jest również Galeria Na Skraju Puszczy, wewnątrz której można podziwiać zwierzęta, owady i rośliny okolicznych lasów. Galeria jest czynna od 1 kwietnia do 31 października, lecz z uwagi na zmiany organizacyjne dotyczące jej funkcjonowania, więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 85-7229658, 533 391 059 lub na stronie Nadleśnictwa. Samo Silvarium jest otwarte bez ograniczeń czasowych. Dojazd jest bardzo prosty, parking znajduje się przy drodze z Supraśla do Krynek, na wysokości wsi Poczopek.

Biebrzański Park Narodowy

został utworzony w 1993 roku. Jest obecnie największym parkiem narodowym w Polsce i jednym z większych w Europie. Jego celem jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz fragmentu Wzgórz Sokólskich. Zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk.

Muzeum Twierdzy Osowiec

(mieszczący się w dawnym forcie I) oraz trasa historyczno-przyrodnicza powstały z inicjatywy Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego. Ich zwiedzanie jest możliwe w dni powszednie, wyłącznie z przewodnikiem.

Telefon kontaktowy to 600 941 954, a aktualne informacje dostępne są na wspomnianej stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego: www.biebrza.org.pl w zakładce turystyka/muzea

 

Meczet w Bohonikach.

Tatarska Jurta Kruszyniany

Izba tkactwa dwuosnowego w Janowie.

Park Kulturowy Korycik-Malewszczyzna

Centrum Trzech Kultur w Suchowoli.

Rezerwat Puszczy Knyszyńskiej

Trzy kolumny na Sokólskiej nekropoli

Altana ze Świętym Źródłem w Korycinie
Skip to content